La comissió sobre resolucions fiscals emet les seves recomanacions